Členové Sdružení správců městských komunikací:

Brno Brněnské komunikace a.s.
Renneská třída 1a, 639 00 Brno - Štýřice
Ing. Luděk Borový, generální ředitel
tel. 543 213 068, e-mail: borovy@bkom.cz
Ing.Roman Nekula, MBA, správní ředitel
tel. 543 240 644, e-mail: nekula@bkom.cz

České Budějovice Magistrát města Č. Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II. 2, 370 01 České Budějovice
Mgr. Tomáš Kubeš, ved. odboru správy veřejných statků
tel. 386 802 501, e-mail: kubest@c-budejovice.cz
Nataša Bláhová, ved. odd.správy komunikací
tel. 386 802 511, e-mail: blahovan@c-budejovice.cz

Jablonec nad Nisou Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19, 467 51, Jablonec nad Nisou
Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru správy majetku
tel. 483 357 111, e-mail: kozak@mestojablonec.cz
Martin Černý, vedoucí oddělení správy komunikací
tel. 483 357 111, e-mail: martin.cerny@mestojablonec.cz

Liberec Magistrát města Liberec
Nám.Dr.Beneše 24, 460 59 Liberec 1
Ing. Pavel Rychetský, ved.odboru dopravy
tel. 485 243 831, e-mail: rychetsky.pavel@magistrat.liberec.cz

Olomouc Magistrát města Olomouc
Horní náměstí, 771 27 Olomouc
Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odd. majetkové správy a údržby komunikací,
Odbor dopravy a územního rozvoje, sídlo Hynaisova 10
tel. 588 488 265, e-mail: petra.pospisilova@olomouc.eu
Ing. Jana Dokoupilová, dopravní specialista odd. dopravního inženýrství a MHD
Odbor dopravy a územního rozvoje, sídlo Hynaisova 10
tel. 588 488 260, e-mail: jana.dokoupilova@olomouc.eu

Ostrava Ostravské komunikace a.s.
Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava - Mariánské hory
Ing. Daniel Lyčka, ředitel a předseda představenstva
tel. 595 621 102, e-mail: lycka@okas.cz
Ing. Miloš Novák, technicko-správní náměstek a místopředseda představenstva
tel. 595 621 301, e-mail: novak@okas.cz

Pardubice Magistrát města Pardubice
Perštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice
Ing.Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy
tel.: 466 859 351, e-mail: vladimir.bakajsa@mmp.cz
Ing. Pavel Bureš, referent odb. dopravy
tel.: 466 859 363, e-mail: pavel.bures@mmp.cz

Plzeň SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace
Klatovská třída 10 a 12, 301 00 Plzeň
Ing. Milan Sterly, ředitel
tel.: 378 037 000, e-mail: sterly@plzen.eu
Mgr. Andrea Fojtíková, technický náměstek
tel.: 378 037 070, e-mail: fojtikova@plzen.eu

Praha Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Mgr. Jozef Sinčák MBA, generální ředitel a předseda představenstva
tel.: 257 015 420
Ing. Petr Kožíšek, ředitel úseku oblastních a odborných správ
tel. 257 015 426, e-mail: petr.kozisek@tsk-praha.cz
Ing. Jiří Sládek, specialista speciálních staveb
tel. 257 015 589, e-mail: jiri.sladek@tsk-praha.cz

Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem
Velká hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odb. dopravy a majetku
tel. 475 271 843, e-mail: darilek@mag-ul.cz
Roman Vlček, vedoucí odd. údržby majetku
tel. 475 271 857, e-mail: roman.vlcek@mag-ul.cz

Radu sdružení tvoří:

předseda Ing. Petr Kožíšek, ředitel úseku oblastních a odborných správ
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
tel. 257 015 426, e-mail: petr.kozisek@tsk-praha.cz

místopředseda Ing. Pavel Rychetský, ved.odboru dopravy
Magistrát města Liberec
Nám.Dr.Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 831, e-mail: rychetsky.pavel@magistrat.liberec.cz

sekretář Radka Jílková, vedoucí odd. rozpočtu a controllingu sekce 1
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
tel. 257 015 427, e-mail: radka.jilkova@tsk-praha.cz