Praha                   

Kontakt na členy Sdružení správců městských komunikací

Základní informace o městě

TSK hl.m.Prahy - www.stránky